Categories

Categories de la Cursa:

- M1 i F8: 16 a 17 anys —–> 1997 – 1998

- M2 i F9: 18 a 20 anys —–> 1996 – 1994

- M3 i F10: 21 a 30 anys —–> 1993 – 1984

- M4 i F11: 31 a 40 anys —–> 1983 – 1974

- M5 i F12: 41 a 50 anys —–> 1973 – 1964

- M6 i F13: 51 a 60 anys —–> 1963 – 1954

- M7 i F14: +61 anys —–> 1953 i anteriors